โรงเรียนนราธิปพิทยา
เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2560 ตั้งแต่บัดนี้
รับสมัครนักเรียนอายุ 2 - 12 ปี  ชั้นเตรียมอนุบาล - ประถม 6
เรียนภาคภาษาอังกฤษ (ESC) และภาคปกติ
โทร. 02-733-7111-2
เข้าสู่เว็บไซต์