โรงเรียนนราธิปพิทยา
เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2560 ตั้งแต่บัดนี้
รับสมัครนักเรียนอายุ 2 - 12 ปี  ชั้นเตรียมอนุบาล - ประถม 6
เรียนภาคภาษาอังกฤษ (ESC) และภาคปกติ
โทร. 02-733-7111-2
งาน “วันนราธิป”  ครั้งที่ 29  และ งาน “วันบัณฑิตน้อย”  ประจำปีการศึกษา 2559 
จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2560
ขอเรียนเชิญท่านผู้ปกครองไปร่วมงาน เพื่อเป็นกำลังใจให้บุตรหลานของท่านในงานนี้นะคะ
เข้าสู่เว็บไซต์